Från: 
 
Till: 
 
Avresedatum:
Hemresedatum: 
Valuta:
Vuxna:
Barn:
Spädbarn:
SÖK

INTEGRITETSMEDDELANDE

Billigaflygbiljetter.se webbtjänster

1. Allmän information

Syftet med detta Integritetsmeddelande är att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter; vilka personuppgifter vi samlar in, hur dessa uppgifter används och till vem de avslöjas. Vi berättar även hur du kan kontrollera behandling av dina personuppgifter.

Vi tillhandahåller en oberoende webbtjänst, en sökmotor som hjälper dig att hitta och jämföra flygresor, hotell, övriga reseprodukter och relaterade webbtjänster. Detta Integritetsmeddelande gäller användare av vår webbplats (vidare “du”).

Med personuppgifter menas information som tillåter direkt eller indirekt identifiering av en individuell person. Personuppgifter innehåller användarens Internetprotokolladress (IP-adress).

2. Personuppgiftsansvarige och kontaktinformation

Stephen Marner
Företag: Vuelos Baratos Ltd.
Företags-ID: NI049515
Adress:
5-6 Magazine Street,
Derry / Londonderry
BT48 6HJ
Regatul Unit
Norra Irland
Storbritannien
E-post: privacy@billigaflygbiljetter.se

3. Behandling av dina personuppgifter

Vi samlar in enbart sådana personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för de ändamål som omnämns i detta Integritetsmeddelande. Du tillhandahåller oss personuppgifter när du skriver in uppgifter på vår webbplats eller använder vår webbplats. Vi samlar även in personuppgifter från tredje parter….

Syfte med behandling Personuppgifter Lagringstid
Tillhandahållande av webbplatsens sökmotor IP adress
Sessions ID
Dina resplaner, t ex flyg och/eller hotellsökningsalternativ (rutt, destinationer, datum, antal resenärer, valt språk, valuta)
12 månader
Webbplatsens prestanda IP-adress (land-data)
Operativsystem
Webbläsarens mjukvara
Skärmupplösning
12 månader
Förbättrande av tjänster Webbplats som hänvisade dig till oss
Webbplats som du fortsatte till
Användarens beteendedata (såsom klick-information, datum och tid för utförande av åtgärd)

Analys: beteende (besökta sidor, återvändande användare, avvisningsfrekvens, konversionsfrekvens) och användarens preferenser (ursprungsland, operativsystem, skärmupplösning)
12 månader
Förbättrande av webbplatsens innehåll, inklusive personaliserat innehåll IP-adress
Användarens beteendeinformation (såsom klick-information, datum och tid för genomförande av handling)

Se vår Cookie-sekretess sida: https://www.billigaflygbiljetter.se/cookiepolicy.aspx
12 månader
Distribution av personaliserade e-postnyhetsbrev till prenumeranter Prenumerationsuppgifter: namn och e-postadress, frivillig tilläggsinformation relaterad till din adress och närmaste flygplats, språk
IP-adress
Tills prenumeranten avbokar prenumerationen
Kundtjänst
Uppgifter från responsblankett: namn, e-postadress och kommentarer/förslag (som kan innehålla personliga uppgifter)
IP-adress
Datum och tid
Korrespondens relaterad till responsen
36 månader efter en responsbegäran har avgjorts/behandlats
Insamling av nya kontakter
Facebook meddelanden
36 efter att meddelandet mottagits

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är vårt legitima intresse att

  • ge användarna en väldigt användbar webbtjänst, utan kostnad,
  • förbättra användarvänligheten av vår tjänst/ webbplats för användarna och
  • förbättra användarupplevelse av vår tjänst/ webbplats

och ditt samtycke till att få nyheter och intressant innehåll relaterat till våra tjänster via e-post (elektronisk direktmarknadsföring). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att prenumerera på nyhetsbrevet enligt instruktionerna i nyhetsbrevet. Alternativt kan du avbryta prenumerationen genom att använda avaktivera funktionen på vår hemsida.

Vi kan även behandla personuppgifter i enlighet med rättsliga skyldigheter, t ex. informationssäkerhet och förebyggande av bedrägeri

Personuppgifter som samlas in av oss lagras under den tid som är nödvändig för att fullfölja ändamål som beskrivs i detta Integritetsmeddelande, så vitt inte en längre lagring krävs av lagen eller om vi behöver skydda våra rättsliga rättigheter. Därefter raderas personuppgifter inom rimlig tidsgräns eller blir anonyma.

Spårning och automatiserat beslutsfattande inklusive profilering

Vi spårar serviceanvändning och beteende på våra webbsidor för utveckling av tjänster och för att ge dig bättre service och kundupplevelse. Vi utnyttjar också informationen för marknadsföring och intern utveckling. Se vår separata Cookiepolicy: https://www.billigaflygbiljetter.se/cookiepolicy.aspx

4. Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för alla våra varumärken, webbplatser, applikationer eller företag relaterade till Vuelos Baratos Ltd.

Personuppgifter delas även med partners och tjänsteleverantörer.

Vi avslöjar dina personuppgifter för följande mottagare:

Kategori av mottagare Mottagare
Huvud-partners, flyg, tåg, bussar, hotell, biluthyrning, flygplatstransfer, flygplansparkering, resor och rundvandringar/sightseeing, tillställningar, konsertbiljetter Flygbolag, resebolag/resebyråer, online bokningstjänstleverantörer, hotellkedjor, hotell-bokningstjänstleverantörer, busslinjer, färjebolag, tågbiljetts bokningstjänster, tågbolag, biluthyrningsfirmor, flygplanstransfer operatörer, leverantörer av flygplatsparkerings bokningstjänst, rese-/sightseeing företag, leverantörer av biljett- och tillställningsbokningar.
En fullständig lista finns på vår webbplats: https://www.billigaflygbiljetter.se/airlines.aspx
Anslutna nätverk Tradedoubler, Zanox, Commission Junction, hasoffers / Tune, Trade tracker, Time One Performance, Webgains, Google Adsense, Doubleclick.
IT/webbtjänsteleverantörer/ partners
Användarupplevelse, marknadsföring, annonsering/reklam Inklusive personaliserat innehåll Google maps, Google AdSense, Google Ad Service, Google DoubleClick, Commission Junction
Statistik och rapporter Google Analytics
Interagerande med sociala medier Twitter, Facebook och Google+

Vi samarbetar med och listar bara erbjudanden från välrenommerade tredje parter men vi uppmuntrar dig att granska webbplatsernas integritetspolicy för att få reda på hur de samlar och använder din information när du klickar på en länk till en annan webbplats.

Överföring utanför EU/EEA

När personuppgifter överförs utanför EU/EES säkras överföringen genom rättsliga åtgärder, lämpliga skyddsåtgärder. Följande mottagare kan behandla information utanför EU/EES:

Mottagare Överföringsskydd
Google Analytics EU-US Integritetssköld
Commission Junction EU-US Integritetssköld
HasOffers/Tune EU-US Integritetssköld
Google Adsense EU-US Integritetssköld
Google Adwords EU-US Integritetssköld

Övriga överföringar

Vi kan även dela dina personuppgifter i samband med fusion, försäljning av våra tillgångar eller finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet och i samband med andra liknande arrangemang.

Personuppgifter lämnas också till tredje part om det krävs enligt tillämplig lag eller förordning eller behörig myndighet samt för att undersöka eventuell överträdelse av produkt- och/eller tjänstanvändning samt säkerställa säkerheten för produkter och tjänster.

5. Skydd av personuppgifter

Vi förbinder oss att följa säkerhetsbestämmelserna i tillämpliga dataskyddsbestämmelser samt att behandla personuppgifter i enlighet med god hanteringspraxis.

Personuppgifter skyddas med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi lagrar informationen i säkrade IT-miljöer som är skyddade med tillräcklig säkerhetsteknik. Vår personal och processorer som behandlar personuppgifter är skyldiga att hålla personuppgifterna strikt konfidentiella. Tillgång till personuppgifter ges endast till de anställda som behöver informationen för att utföra sina arbetsuppgifter. Anställda och processorer har personliga ID och lösenord.

Vi informerar myndigheterna och användarna om överträdelser enligt gällande informationssäkerhet och dataskyddsbestämmelser.

6. Dina rättigheter och Övervakningsmyndighet

Du har rättigheter som anges i gällande lagstiftning om dataskydd.

  • Du har rätt till bekräftelse om vi behandlar dina personuppgifter.
  • Du har rätt att verifiera och få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi tillhandahåller uppgifterna skriftligen eller elektroniskt
  • Du har rätt att korrigera eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi tar bort uppgifter
  • Du har rätt att överföra de personuppgifter du har angett till andra personuppgiftsansvariga (baserat på ditt samtycke eller kontraktsförhållande)
  • Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med villkoren i dataskyddsförordningen
  • Du har rätt att vägra behandling av dina personuppgifter för vissa ändamål, t ex. har du rätt att vägra behandling och/eller överföring av dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte
  • Om behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (återkallande av samtycke påverkar inte lagenligheten i uppgiftsbehandling före återkallande av samtycke)

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka in en begäran enligt den kontaktinformation som finns i början av detta Integritetsmeddelande. När vi erhållit all nödvändig information om din begäran (inklusive bekräftelse av identitet) kommer vi att börja behandling av din begäran. Vi kommer att göra vårt bästa för att behandla din begäran inom en månad.

Vi kan avvisa begäran som är orimligt repetitiva, överdrivna eller tydligt missbrukande (uppenbart ogrundade).

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är oförenlig med GDPR (EU) 2016/679, har du rätt att lämna in ett klagomål till den lokala tillsynsmyndigheten för uppgiftsskydd.

Datainspektionen
Adress:
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel: +46 8 657 6100
E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se

7. Ändringar i detta Integritetsmeddelande

Vi kan periodvis ändra detta Integritetsmeddelande, närhelst det anses nödvändigt. Alla ändringar kommer att finnas tillgängliga på vår webbsida där vi publicerar detta Integritetsmeddelande.

Detta Integritetsmeddelande har publicerats den 23 maj 2018, version 2.0

Ändringshistorik

Versionsnummer Ändringsbeskrivning Datum
version 2.0 23 maj 2018